Wat mogen jongeren bijverdienen?

Geplaatst: 01-04-2019

Kinderbijslag

Kinderen jonger dan 16 jaar, die thuiswonend zijn en waarvoor recht op kinderbijslag bestaat, mogen onbeperkt bijverdienen.

Voor 16- en 17 jarige kinderen kunnen de bedragen de zij bijverdienen wel van invloed zijn op de hoogte van de kinderbijslag. Per kwartaal mag er niet meer dan € 1.296 netto worden bijverdiend. In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of is het mogelijk dat ze extra kunnen werken. Tijdens deze zomervakantie mag uw kind € 1.330 extra bijverdienen. Dus € 1.296 en € 1.330. Als zomervakantie wordt de periode tussen twee schooljaren aangemerkt.

Het is verplicht om alle inkomsten boven € 1.296 netto per kwartaal door te geven. De kinderbijslag voor dat kwartaal komt dan te vervallen en ook het kindgebonden budget stopt dan.

De hierna genoemde inkomsten tellen mee voor het bepalen van de  bijverdiensten:

  • loon of salaris
  • inkomsten uit eigen bedrijf
  • zaken waar de werkgever voor zorgt zoals bv kost en inwoning
  • stagevergoedingen
  • vergoedingen van de werkgever zoals bv reiskosten
  • teruggaaf van loonheffingen

Wat niet meetelt zijn zakgeld, rente van een spaarrekening en vakantiegeld.

 

Studiefinanciering

Een MBO-leerling en studenten voor HBO en Universiteit die vallen onder het oude stelsel van studiefinanciering mogen in 2019 maximaal € 14.862,96 bijverdienen. Dit is het loon waarover de loonheffing (belasting) berekend wordt en dus niet het netto uitbetaalde loon. Zijn de totale inkomsten hoger dan het grensbedrag dan moet het bedrag boven de bijverdiendgrens worden terugbetaald. Geadviseerd wordt om de studiefinanciering en reisproduct stop te zetten wanneer de bijverdiensten het maximum bedrag naderen.

Studenten die een HBO- of Universitaire opleiding volgen en aan deze opleiding na 1 september 2015 zijn begonnen valen onder het nieuwe stelsel en voor deze groep geldt dat zijn onbeperkt mogen bijverdienen.

 

 

Bron: SVB / DUO

 

Terug naar overzicht