Werkgever moet werknemers voorlichten over arbeidsrisico's

Geplaatst: 29-11-2018

Werknemers moeten op de hoogte zijn wat de risico's zijn van hun werk en wat zij kunnen doen om de risico's te beperken. De werkgever moet de werknemers hier voorlichting en instructie over geven. Ook moet hij erop toezien dat de werknemers de instructies en voorschriften naleven.

Een werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. De risico's van het werk moet hij opnemen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E is sinds januari 1994 verplicht wanneer er personen werkzaam zijn. Dit kunnen werknemers, uitzendkrachten, stagiaires maar ook vrijwiligers zijn. Een verplicht onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Hierin worden de maatregelen beschreven die de werkgever neemt om de risico's te beperken. Alle werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.

Voorlichting en instructies moeten toegesneden zijn op de werknemer

De werkgever moet ervoor zorgen dat de voorlichting en de instructies over risico's en maatregelen doeltreffend zijn. Dit betekent dat de inhoud van de voorlichting en instructies moet zijn afgestemd op de kennis en ervaring van de werknemers. Ook moeten de instructies toegespitst zijn op de taken die de werknemer uitoefent. Bepaalt de werkgever en de RI&E dat werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gebruiken, dan moeten de werknemers uitleg krijgen over het correct gebruik van de beschermingsmiddelen. De werkgever moet kunnen aantonen dat hij de werknemers voorlichting heeft gegeven, bijvoorbeeld door dit te documenteren in de personeelsdossiers.

Informeren over deskundige bijstand en bedrijfshulpverlening

Naast voorlichting over veiligheids- en gezondheidsrisico's van het werk moet de werkgever ook voorlichting geven aan de werknemers over hoe de bedrijfshulpverlening en de deskundige bijstand zijn georganiseerd. Met deskundige bijstand wordt bedoeld de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de arbodienst. Niet alleen moet de werkgever de werknemers informeren over wat de bedrijfshulpverlening en de deskundige bijstand voor ze kan betekenen maar ook over hoe ze er toegang toe kunnen krijgen.

 

 

 

Bron: Arbo Rendement

 

 

Terug naar overzicht