#Corona Verlaging gebruikelijk loon en uitbetaling vakantie geld

Geplaatst: 07-04-2020

‘Informatie uit Salarisland’  – Verlaging gebruikelijk loon dga

Als er sprake is van structureel verlies en het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt, mogen de dga en bv gedurende 2020 een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon over 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Tijdelijk mag dus een lager loon worden overeengekomen zonder vooroverleg met de Belastingdienst. Het betreft alleen toekomstig loon, dus al genoten loon kan niet worden aangepast. Merk op dat deze maatregel niet lichtvoetig gebruikt dient te worden. Je moet kunnen aantonen dat er door de crisis een structureel verlies is en dat het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt, anders zou de Belastingdienst een naheffingsaanslag kunnen opleggen. Let er ook op dat je persoonlijke situatie anders kan zijn dan de situatie van de bv. Een ondernemer die het persoonlijk moeilijk heeft maar wel een gezonde onderneming heeft kan beter gebruik maken van steunmaatregelen van de overheid.

Neem contact op met je financieel adviseur als je hiervan gebruik wil maken.

‘Ervaringen uit het veld' - Uitbetalen van vakantiegeld in termijnen

In de maanden mei en juni wordt het vakantiegeld betaald. Dit zou voor bedrijven een aanslag kunnen zijn op hun liquide middelen in de huidige crisis. Vooralsnog houden de maatregelen van de overheid geen rekening met het vakantiegeld. 

Wat kun je wel doen? Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de cao of arbeidsovereenkomst. Hier staan vaak afspraken in over de uitbetaling van vakantiegeld. In de cao detailhandel is bijvoorbeeld vastgelegd dat het vakantiegeld ook een maand later, in juni, kan worden uitgekeerd. Een andere optie is een betalingsregeling te treffen met het personeel waarin je voorstel om het in termijnen te betalen. Werknemers moeten hier wel schriftelijk mee akkoord gaan. 

‘Ervaringen uit het veld' - Poolse werknemer wil terug naar Polen 
 
Een klant van ons was bang dat een Poolse werknemer na zijn vakantie in Polen misschien niet meer terug zou kunnen komen door de corona maatregelen. Werkgever wilde weten wat voor mogelijkheden hij dan had betreffende ontslag. We hebben deze vraag voorgelegd aan onze arbeidsjurist:

"Van belang is dat werkgever dit in ieder geval vooraf goed communiceert met werknemer en ook aangeeft dat werknemer onder de huidige condities -corona crisis- geen vakantie mag nemen vanwege de risico’s die daaraan verbonden zijn (terugkeer naar Nederland).
Ook moet werkgever aangeven dat als werknemer(s) toch verlof nemen terwijl werkgever niet heeft ingestemd, dit als werkweigering zal worden aangemerkt hetgeen geldt als grond voor ontslag.
 
Van belang is dat deze waarschuwing duidelijk vooraf is gegeven. In geval van Poolse werknemers: zodanig dat werkgever weet dat de waarschuwing ook de werknemer heeft bereikt en dat de werknemer het snapt.  En dan  nog is het van de omstandigheden afhankelijk of er voldoende grond is voor ontslag op staande voet (bijvoorbeeld ook de werknemer kan een zwaarwegend belang hebben dat hij toch naar Polen moet)."

Terug naar overzicht