#Corona Regelingen open

Geplaatst: 01-04-2020

Dit is een belangrijke nieuwsbrief met uitleg over voor jullie belangrijke steunmaatregelen. We informeren over de status van de volgende regelingen waarvan de meeste al open staan. Bel ons als je vragen of opmerkingen hebt. 
 

- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
- Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (ook voor DGA's; Tozo)
--
‘Informatie uit Salarisland’  – Laatste nieuws NOW regeling

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) compenseert werkgevers die omzetverlies hebben met de loonkosten. Deze regeling zal 14 april open gaan, maar naar alle waarschijnlijkheid iets eerder. Voor de aanvraag is geen eHerkenning nodig.

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom van alle werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen over de periode maart 2020 tot en met mei 2020. De subsidie wordt gerelateerd aan de omzetdaling: 100% omzetdaling zal leiden tot het maximum aan subsidie. De omzet in de meetperiode wordt vergeleken met de omzet over 2019 gedeeld door vier.

Aan de NOW zijn twee belangrijke voorwaarden verbonden:
1. Er geldt een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de werknemers dus zoveel mogelijk door te betalen. Een daling van de loonsom leidt tot een lagere subsidie.
2. Er mogen geen werknemers ontslagen worden.

Wij helpen je graag met het aanvragen van deze subsidie.
--

'Informatie uit Salarisland' - Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (€ 4.000,- regeling)

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is een eenmalige tegemoetkoming voor sectoren die in eerste instantie hard getroffen zijn, zoals de Horeca. 

Je kunt aanspraak maken op € 4.000,- die snel naar je zal worden overgemaakt. Belangrijkste voorwaarden is dat je in de juiste sector zit en ten minste € 4.000,- vaste lasten én € 4.000,- aan omzetverlies verwacht in de periode 16 maart tot 15 juni. De regeling staat open tot en met 26 juni 2020.

Wil je gebruik maken van deze regeling en voldoe je aan de voorwaarden neem dan contact met ons op. Wij kunnen deze regeling voor je aanvragen.

Controleer eerst of je in de juiste sector valt: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Voorwaarden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

'Informatie uit Salarisland' - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) staat inmiddels open. Deze regeling is alleen relevant als de ondernemer verwacht dat zijn of haar inkomen onder het sociaal minimum gaat komen in de komende drie maanden. Deze regeling geldt ook voor DGA's. 

Er is een handige website waarop je kunt kijken of je in aanmerking komt: https://krijgiktozo.nl/

We houden jullie op de hoogte!

Terug naar overzicht