#Corona Uitstel van betaling aangifte

Geplaatst: 27-03-2020

Verzoek uitstel van betaling Belastingdienst

Door ons is naar aanleiding van recente berichtgeving over uitstel van betaling van de aangifte contact opgenomen met de Belastingdienst om te vragen hoe deze regeling precies in zijn werk gaat.

Als je uitstel van betaling aan wil vragen dien je de volgende stappen te volgen. Voor het uitstel is geen verklaring van een derde deskundige nodig. Let erop dat de loonaangifte alsnog op enig moment betaald moet worden.

  1. De aangifte loonheffing moet op de gebruikelijke wijze worden ingediend bij de belastingdienst.
  2. U betaalt het genoemde bedrag niet.
  3. Vanwege het achterwege blijven van de betaling zult u in de loop van april/mei 2020 een zogenaamde invorderingsaanslag gaan ontvangen.
  4. Na ontvangst van de invorderingsaanslag moet door u of door SalarisPluspunt per brief worden ingediend een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen door de uitbraak van corona.
  5. Daarna gaat de belastingdienst een beslissing nemen op uw verzoek.

Deze handelwijze geldt ook voor de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal 2020, die in de loop van april 2020 moet worden ingediend en betaald moet zijn vóór 30-04-2020.

Terug naar overzicht