#Corona Werktijdverkorting en maatregelen ondernemers

Geplaatst: 27-03-2020

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt Werktijdverkorting

In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie over werktijdverkorting (wtv). Het kabinet heeft besloten deze per direct stop te zetten en hiervoor in de plaats de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) te introduceren. Deze tijdelijke maatregel kan nog niet worden aangevraagd.

Het is niet meer mogelijk om wtv aan te vragen. De aanvragen die al gedaan zijn worden omgezet in een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. De voorwaarden voor de nieuwe NOW zijn de volgende. Belangrijk is ook dat de regeling geld voor flexibele krachten. 

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Stel 50% van de omzet valt weg dan behoud je recht op 45 % van de loonsom. Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken en achteraf zal worden vastgesteld hoeveel de daling van de omzet precies is geweest.

De Maatregelen voor ZZP'ers en ondernemers

Niet alle ondernemingen hebben personeel. Voor zzp-ondernemers die getroffen zijn door de huidige crisis zijn een aantal maatregelen vastgesteld. Deze zijn op korte termijn beschikbaar. Het betreft regelingen voor alle getroffen ondernemers. Hierin worden getroffen sectoren zoals de horeca en de land- en tuinbouw extra geholpen.

Helaas is er nog maar weinig bekend over de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen maar dit zal komende dagen duidelijker worden.

Meer over de regelingen lees je hier: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/aanvraag kan nu nog niet worden ingediend. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Terug naar overzicht