Vakantiewerk door jeugdigen in 2019

Geplaatst: 21-05-2019

Mogelijk komen er in uw onderneming jeugdigen werken, bijvoorbeeld tijdens schoolvakanties. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer gelden hiervoor afwijkende regels.

Werkgevers én ouders of verzorgers zijn beide verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. De Inspectie SZW kan een boete opleggen als deze regels niet worden nageleefd. Werkgevers en ouders kunnen beide strafrechterlijk aansprakelijk worden gesteld.

Voor kinderen jonger dan 13 jaar is het nooit toegestaan om arbeid te verrichten.

 

13- en 14 jarigen

Kinderen van 13 en 14 jaar mogen nooit zelfstandig werken, er moet altijd toezicht zijn. Ze mogen alleen klusjes doen of iemand helpen bij het werk. Ook het bezorgen van huis-aan-huisbladen is toegestaan. Ze mogen nooit in een fabriek of met machines werkzaam zijn of met gevaarlijke en/of giftige stoffen werken. Ook mogen ze geen kassawerkzaamheden verrichten of werkzaam zijn in de horeca.

Enkele voorbeelden van wat ze wel mogen doen:

  • oppassen bij familie of kennisen
  • helpen in de huishouding bij een gezin
  • helpen bij het verspreiden van huis-aan-huisbladen
  • helpen bij licht werk op een kinderboerderij of manege, in een pretpark, speeltuin of op een camping
  • helpen bij lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw, zoals plukken van groente en fruit, lichte oogstwerkzaamheden of het voeren van kleine dieren behalve wanneer er gespoten wordt/is.

In een schoolweek mag er op een schooldag niet meer dan maximaal 2 uur per dag, met een maximum van 12 uur per week, gewerkt worden. Tijdens de vakantie mag er niet meer dan 35 uur per week gewerkt worden en op maximaal 5 werkdagen. Op jaarbasis mag er maximaal tijdens 4 vakantieweken worden gewerkt, waarvan 3 aaneengesloten. Op zondag en op de overige dagen na 19.00 uur en voor 07.00 uur mag er nooit worden gewerkt. Tussen twee werkdagen moet minimaal 14 uur rust zitten.

 

15 jarigen

Een 15 jarige mag al behoorlijk zelfstandig werken. Het moeten lichte werkzaamheden zijn, niet met of in de buurt van machines. Door een 15 jarige mag behalve de eerder genoemde werkzaamheden ook de avondkrant worden bezorgd en onder voorwaarden een ochtendkrant. Ook is het toegestaan om mee te werken aan een uitvoering zoals bv het lopen van een modeshow, toneelspelen of spelen in een reclamespotje. In de horeca mogen lichte werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het helpen in de bediening in een kantine of restaurant, tenzij er alcohol wordt verstrekt. Er mogen ook lichte werkzaamheden worden verricht in een winkel zoals helpen bij het inpakken of vakken vullen. Werkzaamheden waarbij de werknemer zelf verantwoordelijk is voor geldzaken zijn nog niet toegestaan.

Een 15 jarige mag per week 40 uren werkzaam zijn. Tussen twee werkdagen moet minimaal 12 uur rust zitten. Heeft een 15 jarige (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht dan moet de tijd dat het kind op school is geteld worden als arbeidstijd. Wanneer het gebruikelijk is dat in de onderneming ook op zondag wordt gewerkt mag een 15 jarige ook op zondag werkzaam zijn. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden: Per 16 weken moeten er tenminste 5 vrije zondagen zijn en wanneer er op zondag wordt gewerkt is de zaterdag ervoor een vrije dag. Tussen 21.00 uur en 07.00 uur mag er nooit worden gewerkt. Op jaarbasis mag er maximaal tijdens 6 vakantieweken worden gewerkt waarvan 4 aaneengesloten.

 

16- en 17 jarigen

Voor 16- en 17 jarigen zijn de regels vergelijkbaar met de regels voor een volwassen werknemer. Ze mogen vrijwel alle werkzaamheden uitvoeren maar bij zwaar of gevaarlijk werk moet er een volwassene aanwezig zijn. Ook mogen ze kassawerkzaamheden verrichten en zelfstandig in de bediening werkzaam zijn.

Tussen twee werkdagen moet minimaal 12 uur rusttijd zitten en het totale aantal uren per week mag nooit meer dan 45 uur zijn. Gemiddeld per 4 weken mag er maximaal 160 uur gewerkt worden. Dit is inclusief de uren dat de werknemer nog verplicht naar school moet. Er mag niet na 23.00 uur en voor 06.00 uur gewerkt worden. Wanneer in de cao of arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen over zondagsarbeid mag op zondag worden gewerkt waarbij op jaarbasis minimaal 13 zondagen vrij moeten zijn. Door 16- en 17 jarigen mag er niet 's nachts worden gewerkt en mag er nooit worden overgewerkt. Ook mogen ze geen diensten verrichten waarbij ze opgeroepen kunnen worden.

 

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

Terug naar overzicht